1

รายละเอียด: 

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตไดเรกทอรี่ Thailand Biotech Guide ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัด งาน LAB SUMMIT 2018 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ
 

หัวข้อการสัมมนา / เสวนา

  • Global Trends in Life Science Technology
  • เทคโนโลยีชีวภาพกับการขับเคลื่อน Thailand 4.0
  • DEEP TECH: Value Added for Pharma & Herbal Products 
  • LAB TECHNOLOGY SHOWCASE 
  • CASE STUDY: PLANT FACTORY
  • LAB 21 – ห้องปฏิบัติการแห่งศตวรรษที่ 21
  • เสวนาเรื่อง ‘Next Step Forward of R&D for FoodTech’
     

กำหนดการลงทะเบียน

ตั้งแต่ วันนี้ - 19 กรกฎาคม 2561
*รับจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง
 

วัน เวลาและสถานที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายการจัดงานสัมมนา
เบอร์โทร 0-2731-1191-4 ต่อ 301 หรือ 084-7000-164 (คุณเกษรา)