1

หลักการและเหตุผล

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองโลจิสติกส์  ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา "Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018" ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ เพื่อนำเสนอข้อมูลและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยภายในงานประกอบด้วย เวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากองค์กรต่างๆ และโซนจัดแสดงผลงานตามภารกิจด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม 


กำหนดการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - 23 สิงหาคม 2561
*ลงทะเบียนฟรี จำนวนจำกัด 80 ท่าน
 

วัน เวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง BB 201 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Email : RSVP@bangkokpost.com