1

หลักการและเหตุผล

สมาคมเครื่องจักรกลไทย มีภารกิจในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเครื่องจักรให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยกำเนิดไปได้ โดยมีศักยภาพแข็งแกร่งขึ้น ในการนี้สมาคมเครื่องจักรกลไทยได้จัด  “ประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561" เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ซึ่งไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งในงานจะมีนวัตกรรมใหม่ ผลิตโดยคนไทย  


สาขาการประกวด

  • สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป (Technology and Machinery for Agricultural)
  • สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Technology and Machinery for Manufacturing)
  • สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต (Technology and Machinery for energy, environment and enhancing quality of life) 
     

กำหนดการรับสมัคร

กรอกเอกสารใบสมัครและกรอกข้อมูลการนำเสนอผลงาน ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มีนาคม 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมเครื่องจักรกลไทย 
86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ  10110
โทรศัพท์: 02-712 2096, 02-712 2079      มือถือ  064-946-3982 (คุณอภิญญา)
อีเมล์: tma.asso1@gmail.com   เว็บไซด์: www.thai-machinery.or.th
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม