TechPropose

ข้าวมอลต์สายพันธุ์ไทยวิตามินบีสูง

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “มอลต์นึ่งสายพันธุ์ไทย” โดยใช้ข้าวพื้นเมืองของไทย ซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกทั้งชนิด สายพันธุ์และระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของข้าวที่นำมาเป็นวัตถุดิบผลิต  ทำให้ได้ “ ข้าวมอลต์ไทย”  ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม  รสหวานเล็กน้อย มีสีและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว   โดยมีปริมาณสารอาหารต่างๆ  โดยเฉพาะวิตามินบีสูงกว่าข้าวกล้องงอกธรรมดาถึง 20 เท่า  

รายละเอียด

        “มอลต์” ถือเป็นกระบวนการแปรรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มชนิดหนึ่ง โดยนำข้าวเปลือกที่พ้นระยะพักเมล็ดมาแช่น้ำสลับให้อากาศจนอิ่มตัว จากนั้นทิ้งให้งอกในที่มืดต่ออีกสองวัน แล้วจึงอบหรือคั่วจนมีกลิ่นหอมและแห้งจนสามารถกะเทาะเปลือกได้ จึงทำให้เก็บได้นานโดยไม่หืนเหมือนข้าวกล้องปกติ ข้าวที่อบเสร็จแล้วเรียกว่า “ข้าวมอลต์”  มีรสชาติ สี และกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นที่นิยมของผู้บริโภค มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งเกิดจากสารอาหารชนิดต่างๆ ที่สร้างสะสมอยู่ในเมล็ดข้าวระหว่างการงอก  ข้าวมอลต์สามารถจำหน่ายในรูปข้าวกล้องมอลต์พร้อมหุงรับประทาน หรือนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ อาทิ  เบียร์  วิสกี้   โจ๊กข้าวมอลต์ ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มมอลต์สกัดเข้มข้น น้ำมอลต์สกัด  เป็นต้น 

        กรรมวิธีผลิต “ข้าวมอลต์สายพันธุ์พื้นเมืองของไทย” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกทั้งสายพันธุ์และระยะเวลาการทำมอลต์ติ้งที่เหมาะสมของข้าวที่นำมาเป็นวัตถุดิบ ทำให้ได้ “มอลต์ข้าวไทย”  ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม  มีรสหวานเล็กน้อย มีสีและกลิ่นหอมเฉพาะตัว   รวมทั้งยังมีใยอาหาร ปริมาณสารอาหารต่างๆ อาทิ กรดไฟติก สารกาบา วิตามินบีและอี  โดยเฉพาะวิตามินบีที่มีปริมาณสูงกว่าข้าวกล้องงอกธรรมดาถึง 20 เท่า   พร้อมเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ  โดยกระบวนการผลิตสามารถทำเองได้ง่ายในชุมชนหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จุดเด่น
 • ผลิตภัณฑ์ข้าวมอลต์จากข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม  มีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีสีกลิ่นและรสชาติหอมหวานเป็นพิเศษ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะวิตามินบี สูงกว่าข้าวกล้องถึง 20 เท่า ช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ช่วยปรับสมดุลของระบบประสาทและระบบความจำของสมอง  ลดอาการหงุดหงิด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ลดอาการปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน
 • กระบวนการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน  และใช้เงินลงทุนไม่มาก ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และฮาลาล
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • กลุ่มเกษตรและชุมชนผู้ผลิตข้าว
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม
 • กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม  เครื่องชงดื่ม  โจ๊กจากข้าวมอลต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมอลต์อื่นๆ และผู้บริโภคที่สนใจเรื่องสุขภาพ