TechPropose

คลีนซิ่งออยล์จากน้ำมันเมล็ดยางพารา

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งออยล์จากน้ำมันเมล็ดยางพารา” ผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการชะล้างเครื่องสำอาง เพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิว และปลอดภัยจากสารเคมี

รายละเอียด

        “น้ำมันในเมล็ดยางพารา” มีคุณสมบัติในการรักษาความชุ่มชื้นแก่ชั้นผิวหนัง มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ เนื่องจากมีส่วนประกอบของน้ำมันมากถึง 30 -40% ซึ่งเป็นกรดไขมันทีมีความจำเป็นต่อผิวหนัง

        “คลีนซิ่งออยล์จากน้ำมันเมล็ดยางพารา” ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพารา ซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมยางพารา โดยใช้กรรมวิธีการสกัดที่ไม่ทำลายสารสำคัญ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าในรูปแบบน้ำมันเพื่อการล้างเครื่องสำอาง และเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว พร้อมทั้งคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และช่วยลดสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว ประกอบกับรัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดการแปรรูปอุตสาหกรรมยางพาให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

จุดเด่น
 • มีส่วนผสมของน้ำมันจากเมล็ดยางพาราที่มีคุณสมบัติในการล้างเครื่องสำอาง และเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่ผิว
 • เป็นส่วนผสมใหม่ที่ได้จากวัตถุดิบเหลือใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมยางพารา
 • สะดวกต่อการใช้งาน ชำระล้างเครื่องสำอางได้ในขั้นตอนเดียว
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
ทำความสะอาดผิว

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้หญิงที่มี lifestyle ชอบแต่งหน้า
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องแต่งหน้าเป็นประจำ