สรุปและเรียบเรียงโดย Tech2biz

                                                                                                                                        แหล่งข้อมูล: www.engadget.com, www.healthline.com, www.futurism.com

squid


ปากและฟัน เป็นอวัยวะสำคัญในการรับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายและใช้ในการสื่อสาร การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากไม่ถูกวิธี การทำความสะอาดไม่ทั่วถึง อาจเป็นสาเหตุของโรคทางทันตกรรม เช่น โรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ เป็นต้น ซึ่งวิธีการตรวจสุขภาพช่องปากที่ใช้กันในปัจจุบัน อาจจะทำได้ไม่ทั่วถึง หรืออาจสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ปลายแหลมที่ใช้ในการตรวจ


คณะผู้วิจัยด้านวิศวกรรมนาโน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ได้ค้นพบคุณสมบัติที่น่าสนใจของ “น้ำหมึก” นำมาพัฒนาเป็นเทคนิคใหม่ที่สามารถทดแทนการใช้อุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรคทางทันต กรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


น้ำหมึก เป็นของเหลวที่ได้จากสัตว์จำพวกหมึก มีสีดำประกอบด้วยสารจำพวกโพลีแซคคาไรด์ เพปไทด์ และ อนุภาคนาโนเมลานิน (Melanin nanopartical) ที่สัตว์สร้างขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรู ด้วยคุณสมบัติในการดูดกลืนแสง จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและนำไปสู่การคิดค้นและพัฒนาเทคนิคใหม่ในการตรวจสุขภาพช่องปาก

  • น้ำหมึกที่ใช้เป็นน้ำหมึกที่ใช้ในการประกอบอาหาร (food grade) เช่น ทำเส้นพาสต้า เป็นต้น จึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย
     
  • เมื่อผู้ป่วยกลั้วและบ้วนปากด้วยของเหลวที่มีส่วนผสมของน้ำหมึก น้ำหมึกจะยังคงติดอยู่ในร่องเหงือก เมื่อส่องเลเซอร์ไปที่เหงือกโดยตรง น้ำหมึกภายในร่องเหงือกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยและขยายตัวขึ้น เกิดแรงดันระหว่างฟันและเหงือก เมื่อเอกซเรย์จะเห็นรอยโรคได้ชัดเจน ช่วยให้ทราบตำแหน่งของโรคได้ในทันที
     
  • ทดแทนการใช้เครื่องมือตรวจปริทันต์(Periodontal probe) ในการตรวจ โดยการใช้ตะขอขนาดเล็กสอดเข้าไปตรวจภายในร่องเหงือกทีละช่อง ซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยและใช้ระยะเวลานานในการตรวจหาตำแหน่งของโรค