'ส้วมนาโนเมมเบรน' นวัตกรรมเพื่อถิ่นทุรกันดาร

สรุปและเรียบเรียงโดย Tech2biz

แหล่งข้อมูล: thescienceexplorer.com

waterless-toilet.png

             ภาพจาก thescienceexplorer.com

 

ด้วยสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของผู้คนในบางพื้นที่ยากลำบากยิ่งขึ้น ในพื้นที่แห้งแล้ง น้ำมีอยู่อย่างจำกัด จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ที่สุด อย่างไรก็ตาม ห้องสุขาก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในทุกพื้นที่ ซึ่งห้องส้วมจำเป็นต้องใช้น้ำในการชำระล้างสิ่งปฏิกูลไม่น้อย จึงเกิดปัญหาว่าห้องสุขาในพื้นที่ที่แห้งแล้ง มีน้ำจำกัด จะทำอย่างไร

Alison Parker นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ ในสหราชอาณาจักรได้ประดิษฐ์ “ส้วมนาโนเมมเบรน”   ซึ่งเป็นส้วมชนิดที่ไม่ต้องการน้ำในการชำระล้างสิ่งปฏิกูลเลยแม้แต่หยดเดียว  โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill and Melinda Gates ของบิล เกตส์  เจ้าของบริษัท Microsoft  เพื่อช่วยเหลือผู้คนมากถึง 2,300 ล้านคนทั่วโลกในพื้นที่ยากจนและห่างไกลที่ไม่มีส้วมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยใช้

 

 

นี่คือหลักการทำงานของ “ส้วมนาโนเมมเบรน” 

  • เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ฝาของส้วมจะปิดลง จากนั้นด้านล่างของตัวโถจะหมุน 270 องศาเพื่อเทของเสียทั้งหมดลงไปยังช่องเก็บด้านล่าง
     
  • เยื่อกรองที่ทำจากนาโนไฟเบอร์ในถังเก็บจะกรองของเสียที่เป็นของเหลวและทำให้กลายเป็นไอ จากนั้นไอจะถูกนำไปผ่านถังที่บรรจุลูกปัดซึ่งถูกเคลือบด้วยสารประเภท Hydrophilic ด้วยวิธี nano coating (ซึ่งสารประเภท Hydrophilic ก็คือสารที่ละลายน้ำได้ดีนั่นเอง) เมื่อผ่านถังนี้ไอของของเสียเหล่านี้จะถูกควบแน่นให้กลายเป็นน้ำที่สะอาดขึ้นและเก็บไว้ในถังพัก
     
  • น้ำที่ได้จากของเสียนี้สามารถนำกลับไปใช้ได้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สะอาดพอสำหรับบริโภค แต่ก็สามารถนำไปชำระล้างหรือรดต้นไม้ได้
     
  • สำหรับของเสียที่เป็นของแข็งนั้น  สกรูเกลียวจะหมุนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ทยอยลำเลียงของแข็งที่จมอยู่ด้านล่างไปยังถังเก็บอีกถังที่อยู่ด้านหลัง โดยของเสียจะถูกเคลือบด้วยไขพาราฟินเพื่อป้องกันเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์  จากนั้นจะถูกปล่อยให้แห้ง  โดยของเสียที่แห้งแล้วสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในชุมชนได้  

"ส้วมนาโนเมมเบรน" เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นเพื่อรองรับเฉพาะผู้บริโภคที่นิยมความทันสมัยและมีกำลังซื้อสูงเท่านั้น  แต่สามารถสร้างเพื่อตอบความต้องการของกลุ่มคนยากไร้หรือกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม  ซึ่งนอกจากจะช่วยให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี ยังจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยากไร้ ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทำให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น