1

หลักการและเหตุผล

Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) ได้จัดกิจกรรม Health and Wellness Hackathon เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจได้มาลับสมองประลองไอเดีย และลงมือทำจริง  โดยร่วมกันคิดค้นและพัฒนา Solution ด้านสุขภาพ โภชนาการ สาธารณสุข หรือปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือ กิจกรรมดังกล่าวจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ในหัวข้อ Health and Wellness ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท
 

หัวข้อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Health and Wellness อาทิเช่น

 • สร้างเสริมสุขภาพ
 • โภชนาการ
 • ป้องกันอันตราย
 • ผู้สูงอายุ
 • Internet of Things (IOT)
 • Wearable Technology
 • สุขภาพจิต
 • Office Syndrome
   

ลักษณะของผลงานที่จะนำเสนอ

 • สามารถนำเสนอไอเดียได้ในวันที่ 2 ของการแข่งขัน (presentation)
 • ไม่จำเป็นต้องสร้างของจริงขึ้นมา เพราะภายในงานต้องการให้คุณได้ทดลอง Idea 
 • หากเป็น Software มีการเขียน program เบื้องต้นออกมาเป็นรูปร่างเช่น Website หรือทำ Mock Up ก็ได้

 
งานกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

สงวนสิทธิ์เฉพาะนิสิต นักศึกษา ปัจจุบันเท่านั้น (ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย)

 

กำหนดการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - 12 กันยายน 2561
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม


วัน เวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 (ไม่ค้างคืน)
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา (ศูนย์ญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

http://line.me/ti/p/~joezcc