TechPropose

POCy kit ชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้อย่างง่าย

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
   
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้” อย่างง่าย ทราบผลในเวลาเพียง 3 - 5 นาที ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสในกล้วยไม้  สามารถนำไปใช้ตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการปลอดเชื้อให้แก่เกษตรกรผู้ส่งออกกล้วยไม้ ช่วยสนับสนุนการส่งออกและยกระดับคุณภาพของวงการกล้วยไม้ไทย

รายละเอียด

        “โรคไวรัสต่อกล้วยไม้” ทำให้กล้วยไม้พันธุ์ที่อ่อนแอมีอาการปื้นเหลืองจนถึงมีแผลที่ใบ ดอกด่าง ช่อสั้น แผลตายบนใบ ใบด่าง ยอดบิด ต้นทรุดโทรม   การสะสมโรคไวรัสในเรือนกล้วยไม้ยังเป็นแหล่งกระจายโรคไปยังกล้วยไม้พันธุ์อื่นๆ    เกษตรกรมักเข้าใจผิดว่าอาจเกิดจากแมลง เชื้อราหรือแบคทีเรีย จึงใช้สารเคมีในการกำจัดซึ่งมักไม่ได้ผล และยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย   นอกจากนี้ ประเทศคู่ค้าบางประเทศมีมาตรการห้ามนำเข้ากล้วยไม้ที่เป็นโรคและต้องได้รับใบรับรองปลอดเชื้อไวรัส 

        “ชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้” ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้สามารถตรวจเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างและจุดประดำของกล้วยไม้  ได้แก่ เชื้อ PhCSV, ORSV และ CyMV    ชุดตรวจถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก เพียงบดตัวอย่างกล้วยไม้ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีให้และหยดลงในตลับ   เหมาะสำหรับใช้เป็นชุดตรวจภาคสนาม   ให้ผลทดสอบที่แม่นยำและรวดเร็วภายใน   3-5 นาที  สามารถคัดเลือกต้นพันธุ์ปลอดเชื้อไวรัสไปขยายพันธุ์ได้ทันที   ช่วยควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสทั้งสามชนิดนี้ในกล้วยไม้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการปลอดเชื้อให้กับเกษตรกรผู้ส่งออกกล้วยไม้ได้

จุดเด่น
 • สามารถตรวจสอบเชื้อไวรัส 3 ชนิด ได้แก่ Potyvirus, ORSV และ CyM   สายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่พบในไทยได้พร้อมกันในตลับเดียว    ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งแต่เดิมในท้องตลาดมีจำหน่ายชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้ชนิด 2 เชื้อ ได้แก่ CyMV และ ORSV

 • พกพาง่าย ใช้งานสะดวก ให้ผลทดสอบที่แม่นยำและรวดเร็วภายใน   3-5 นาที 

 • สามารถนำไปใช้ตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการปลอดเชื้อให้แก่เกษตรกรผู้ส่งออกกล้วยไม้

 • เป็นการยกระดับคุณภาพของวงการกล้วยไม้ของประเทศไทย ให้มีเทคโนโลยีด้านการผลิต และด้านการอารักขากล้วยไม้ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตเครื่องมือและชุดทดสอบทางวิทยาศาสตร์  และผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้  ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกกล้วยไม้