1


รายละเอียด: 

TIPCO บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผู้นำตลาดน้ำผลไม้ และผู้ส่งออกผลไม้แปรรูปรายใหญ่ของประเทศ ได้เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง พร้อมโอกาสร่วมมือทางธุรกิจและรับเงินลงทุนจากกองทุนของ TIPCO โดยกลุ่มของ Food & Beverage ที่กองทุน TIPCO มุ่งเน้นมี 4 กลุ่มดังต่อไปนี้

 1. F&B Distribution : ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายหรือการขนส่ง เช่น D2C, Logistic, Marketplace, การขยายฐานสมาชิก, การจัดส่งอาหาร ฯลฯ
 2. F&B Innovation : ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอาหาร เช่น Cellular Agriculture, Biomaterials, Biochemicals, Convenience Food
 3. Wellness Lifestyle : ด้านการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ฟิตเนส, โภชนาการ, On-Demand Health & Wellness, Nutritional Enhancement
 4. Customer Engagement / Experience : ด้านการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภค เช่น การสร้าง Community Marketplace หรือการจัดการแพลตฟอร์ม Health & Wellness เช่น แชทบอท, AI, Big Data, IOT เป็นต้น
   

ระยะเวลาการรับสมัคร :

สำหรับลีค A(Idea league), B(Early league) และ C(Traction league)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สำหรับลีค D(Growth league)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 สิงหาคม 2561
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

ผู้สมัครเข้าร่วมต้องเป็นสตาร์ทอัพ โดยทาง TIPCO ได้แบ่งกลุ่มผู้สมัคร เป็น 4 ลีค ตามสถานะของโปรเจกต์ที่นำเสนอดังนี้
      #A Idea League : มีไอเดีย พร้อมพัฒนาต่อให้เป็นจริง
Reward & Opportunities
ร่วมสร้างนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ F&B ในแง่มุมต่างๆ ที่สามารถพัฒนาได้จริง 
เข้าร่วมชิงรางวัลรวม 100,000 บาท และอาจมีโอกาสได้ร่วมโปรแกรม Fast Track Accelerator เพื่อรับเงินลงทุนหรือต่อยอดทางธุรกิจ (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ)
      #B Early League : มีโปรดักส์/แพลตฟอร์ม อยู่ในระยะเริ่มสร้างฐานลูกค้า
Reward & Opportunities 
โอกาสได้รับเงินลงทุนและเชื่อมต่อพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ TIPCO (ขึ้นอยู่กับศักยภาพของธุรกิจและการพิจารณาจากคณะกรรมการ)
      #C Traction League : มีธุรกิจยังไม่เคยได้รับเงินลงทุน ต้องการปั้นให้เติบโต
Reward & Opportunities
โอกาสได้รับเงินลงทุนและเชื่อมต่อพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ TIPCO (ขึ้นอยู่กับศักยภาพของธุรกิจและการพิจารณาจากคณะกรรมการ)
      #D Growth League : มีธุรกิจเคยได้รับเงินลงทุน อยากร่วมธุรกิจกับ TIPCO หรือกำลัง raise fund
Reward & Opportunities
ได้รับโอกาสในการ pitch กับผู้บริหาร ของ TIPCO พร้อมมีสิทธิ์ได้รับเงินลงทุน และพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ผู้ไดัรับคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากทีมงาน
 

เงื่อนไขในการสมัคร :

 1. ผู้สมัครสามารถเลือกลีกได้เพียง 1 ลีก สำหรับแต่ละโปรเจกต์
 2. กรรมการจะมีการพิจารณาว่าผู้สมัครอยู่ในลีกนั้นหรือไม่ตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ผู้สมัครทราบ
 3. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

email : tipcoventures@gmail.com