ต้องการวิจัยพัฒนาฝอยทองให้มีเส้นเสมอต่อเนื่องต้องการใช้เครื่องจักรและการวิจัยสูตรมาเกี่ยวข้อง

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

อยากได้นักวิจัยและเทคโลโลยีด้านอาหารพัฒนาสูตรปละกระบวนการผลิต

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการวิจัยพัฒนาฝอยทองให้มีเส้นเสมอต่อเนื่องต้องการใช้เครื่องจักรและการวิจัยสูตรมาเกี่ยวข้อง
ประเภทความต้องการ
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการวิจัยสูตรฝอยทองสดและปรับปรุงการผลิตให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอโดยกระบวนการวิจัยสูตรและเทคโนโลยีการผลิตให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอและปริมาณที่มากตามต้องการ

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
อาหาร / โภชนาการ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

อยากได้นักวิจัยและเทคโลโลยีด้านอาหารพัฒนาสูตรปละกระบวนการผลิต

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
ประวิทย์ เครือทรัพย์
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัท เพชรบุรี ไทยดีเสิร์ท จำกัด
ตำแหน่งงาน
กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่
9 หมู่ที่ 5 ต.สำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อำเภอ / เขต
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1ล้านบาท
จำนวนพนักงาน (คน)
17
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)