ต้องการวิจัยพัฒนาฝอยทองให้มีเส้นเสมอต่อเนื่องต้องการใช้เครื่องจักรและการวิจัยสูตรมาเกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญสามารถสมัครรับโจทย์โดยกดปุ่ม "สมัครรับโจทย์นี้" ด้านล่าง และรอการติดต่อกลับจากเจ้าของโจทย์
กำลังออนไลน์
ประเภทโจทย์
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ข้อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

อยากได้นักวิจัยและเทคโลโลยีด้านอาหารพัฒนาสูตรปละกระบวนการผลิต

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
หัวข้อโจทย์
ต้องการวิจัยพัฒนาฝอยทองให้มีเส้นเสมอต่อเนื่องต้องการใช้เครื่องจักรและการวิจัยสูตรมาเกี่ยวข้อง
ประเภทโจทย์
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
รายละเอียดโจทย์

ต้องการวิจัยสูตรฝอยทองสดและปรับปรุงการผลิตให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอโดยกระบวนการวิจัยสูตรและเทคโนโลยีการผลิตให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอและปริมาณที่มากตามต้องการ

สาขาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับโจทย์
อาหาร / โภชนาการ
สาขาอุตสาหกรรมที่ตรงกับโจทย์
อาหารและเครื่องดื่ม
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

อยากได้นักวิจัยและเทคโลโลยีด้านอาหารพัฒนาสูตรปละกระบวนการผลิต

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
ประวิทย์ เครือทรัพย์
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัท เพชรบุรี ไทยดีเสิร์ท จำกัด
ตำแหน่งงาน
กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่
9 หมู่ที่ 5 ต.สำมะโรง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
อำเภอ / เขต
เมือง
จังหวัด
เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์
76000
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1ล้านบาท
จำนวนพนักงาน (คน)
17
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)