รายละเอียด

สวก. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การสร้าง Business solution ที่มีศักยภาพ ที่สามารถเป็น traniner ให้ธุรกิจตัวเองได้" เพื่อเป็นการค้นหา Brand DNA ผ่านกิจกรรมในหลักสูตร 10 วัน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ส่งคลิปแนะนำตนเอง และความคาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลา 5 นาที และกรอกแบบฟอร์มสมัคร อบรมหลักสูตรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 084 - 4384688 (คุณนงรักษ์)
E-mail : Nongruk.kh@gmail.com