ที่มา www.networkworld.com 

สรุปและเรียบเรียงโดย Tech2Biz 

       

AI

ภาพจาก www.networkworld.com 

 

        'ฮิตาชิ' พัฒนาระบบวิเคราะห์ภาพโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตรวจจับและติดตามบุคคลแบบเรียลไทม์ (Real Time) ช่วยให้การตรวจจับบุคคลต้องสงสัยทำได้ง่ายและรวดเร็วในเสี้ยววินาที

  • ระบบตรวจจับผู้ต้องสงสัยด้วย AI ตรวจจับภาพความเร็วสูง สามารถคัดแยกภาพบุคคลออกจากภาพนับหมื่นภาพได้อย่างแม่นยำในเวลาไม่ถึงวินาที 

 

  • ระบบตรวจจับด้วย AI แบบใหม่นี้อาศัยวิธีเรียนรู้และวิเคราะห์จากลักษณะภายนอกของบุคคล เช่น เพศ อายุ สี ทรงผม สีเสี้อ สิ่งของที่ถือ ลักษณะท่าทางต่าง ฯลฯ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ทำให้สามารถค้นหาและตรวจจับผู้ต้องสงสัย รวมถึงค้นหาเด็กที่พลัดหลงจากพ่อแม่ได้โดยอาศัยเพียงคำบอกเล่าของพยานผู้พบเห็น หรือใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดทั่วไป ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาประมวลผลผ่านระบบตรวจจับนี้ได้

 

  • ระบบตรวจจับด้วย AI ยังสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้ แม้เป็นภาพที่ถ่ายจากด้านหลังหรือจากระยะไกลซึ่งมองเห็นได้ยาก   

 

  • เทคโนโลยีแบบใหม่นี้จะตรวจจับภาพร่างกายของบุคคลพร้อมกับแปลงค่าให้เป็นรหัสเลข ที่สามารถจดจำบุคคลเดิมที่เคยตรวจจับเอาไว้ได้  ดังนั้น ไม่ว่ามุมกล้องหรือแสงจะเปลี่ยนไปอย่างไร AI ก็สามารถตรวจจับและจดจำบุคคลนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ

 

  • ประดิษฐกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการป้องกันอาชญากรรมแบบคาดการณ์ล่วงหน้ากำลังใกล้เป็นความจริงและน่าจะถูกนำมาใช้จริงเร็วๆ นี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยังสามารถคาดการณ์และป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย 

 

        นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  AI และ Big Data ที่กำลังเข้ามามีบทบาทและสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงด้านการป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตมนุษย์ด้วย

คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง