การผลิตเฮมม์คอนกรีตจากแกนเฮมม์ผสมเถ้าถ่านหิน

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการออกแบบและสร้าง “เฮมพ์กรีตและเฮมพ์คอนกรีตจากแกนเฮมพ์ผสมเถ้าถ่านหิน” ทำจากแกนกัญชงหรือแกนเฮมพ์ที่ผ่านการย่อยแกนให้ละเอียดปนหยาบ ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ จึงทำให้น้ำหนักเบา ความหนาแน่นต่ำ มีความเป็นฉนวน คลายความร้อนได้เร็ว ดูดซับเสียง ดูดซับกลิ่น ไม่ลามไฟ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี เหมาะสำหรับเป็นวัสดุโครงสร้างประเภทไม่รับน้ำหนัก

รายละเอียด

       เฮมพ์กรีต (Hempcrete) หรือ เฮมพ์-ไลม์ (Hemp-Lime) ถูกพัฒนาขึ้นก่อนปีคริสตศักราช 1990 ที่ประเทศฝรั่งเศส เฮมพ์กรีตเป็นวัสดุก่อสร้างชีวภาพที่ได้จากการผสมแกนเฮมพ์หรือเส้นใยเฮมพ์กับปูนไลม์และน้ำ เมื่อผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และมวลรวมธรรมชาติ สามารถอัดหรือหล่อขึ้นรูปโดยใช้แรงอัดหรือแรงดันในแบบหล่อ โดยต้องใช้เวลาให้สัมผัสกับอากาศ จึงจะทำให้วัสดุแข็งแรง และไม่สามาถใช้กับวัสดุที่มีน้ำหนักมาก ใช้ต้นทุนการผลิตที่มาก

       “เฮมพ์กรีตและเฮมพ์คอนกรีตจากแกนเฮมพ์ผสมเถ้าถ่านหิน” ได้รับการพัฒนาเฮมพ์กรีตที่ทำจากแกนกัญชงหรือแกนเฮมพ์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ผสมร่วมกับปูนซีเมนต์ ทำให้มีคุณสมบัติ น้ำหนักเบา ความหนาแน่นต่ำ มีคุณสมบัติเป็นฉนวน คลายความร้อนได้เร็ว ดูดซับกลิ่น ไม่ลามไฟ และสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
 • มีน้ำหนักเบา ความหนาแน่นต่ำ เหมาะสำหรับเป็นวัสดุโครงสร้างประเภทไม่รับน้ำหนัก
 • มีความเป็นฉนวน คลายความร้อนได้เร็ว ดูดซับเสียง ดูดซับกลิ่น ไม่ลามไฟ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ได้ดี     
 • สามารถหล่อและอัดขึ้นรูปเป็นบล๊อก  แล้วก่อ-ฉาบ-ตกแต่งผิวได้ตามปกติ
 • มีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก และยังเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่    
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • กลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และกลุ่มบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้าง
 • นักลงทุนที่สนใจ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กลุ่มลูกค้าที่ใช้วัสดุก่อสร้างทั่วไป
 • วิศวกร
 • สถาปนิก
 • นักวิจัย
 • อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
 • กลุ่มผู้ที่สนใจวัสดุก่อสร้างธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม