การผลิตไก่ยอสูตรสุขภาพปราศจากมันไก่

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “การผลิตไก่ยอสูตรสุขภาพปราศจากมันไก่” ช่วยลดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวจากมันไก่ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค คุณภาพเนื้อสัมผัสดี ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดอุดตัน และความดันสูง

รายละเอียด

        โดยทั่วไปการผลิต “ไก่ยอ” จะใช้ “มันไก่” เป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวปริมาณมาก ส่งผลเสียต่อสุขภาพหากรับประทานในระยะยาว รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดอุดตัน และโรคความดันโลหิตสูง 

        “การผลิตไก่ยอสูตรสุขภาพปราศจากมันไก่” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อลดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในผลิตภัณฑ์ไก่ยอ โดยนำ “น้ำมันรำข้าว” ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว รวมทั้งยังมีสารไฟโตสเตอรอล และโอรีซานอล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ มาใช้ในกระบวนการผลิตแทนมันไก่ ทำให้ได้ไก่ยอสูตรสุขภาพ ไม่มีส่วนผสมของไขมันจากสัตว์ อีกทั้งยังมีสารไฟโตสเตอรอล ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเส้นเลือดอุดตันและโรคความดันโลหิตสูง สารโอรีซานอลที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ไก่ยอที่ได้มีเนื้อสัมผัสที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารสุขภาพให้ผู้บริโภคอีกด้วย

จุดเด่น
  • เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยลดปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวในไก่ยอ
  • ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเส้นเลือดอุดตัน และโรคความดันโลหิตสูง
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์
  • อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและไขมัน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้บริโภคทั่วไปที่รักสุขภาพ
  • ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดอุดตันและความดันโลหิตสูง