ขนมกุยช่ายพร้อมบริโภคสำหรับผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ขนมกุยช่ายพร้อมบริโภคสำหรับผู้มีสภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด”ได้รับการพัฒนาคิดค้นพิเศษสำหรับผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด อาทิเช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม และรสชาติที่ดี

 

รายละเอียด

        “ขนมกุยช่าย” หรือ กุยช่ายก้วย เป็นอาหารของชาวจีนแต้จิ๋วที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ลักษณะของขนมแป้งบาง อ่อนนิ่ม ใช้แป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันป็นส่วนผสมหลัก และมีไส้ทำจากผักกุยช่าย โดยทั่วไปอาหารชนิดนี้มักพบเกลือโซเดียมและไขมันในปริมาณที่สูง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอื่นๆ เนื่องจากการป้องกันและรักษาโรคในบางครั้งจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารประเภทเกลือโซเดียม คลอเลสเตอรอล และปริมาณไขมันที่เหมาะสมในแต่ละวัน

        “ขนมกุยช่ายพร้อมบริโภคสำหรับผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด” อาหารพร้อมบริโภครูปแบบใหม่ ได้รับการพัฒนาคิดค้นสูตรและกรรมวิธีผลิตขนมกุยช่ายสำหรับผู้มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ มีปริมาณเกลือโซเดียมต่ำ ประกอบไปได้คุณค่าทางโภชนาการ ให้พลังงานที่เหมาะสม และมีรสชาติที่ดี จึงเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้มีภาวะหรือมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และยังเหมาะกับหรือผู้ที่รักและชื่นชอบการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

 

จุดเด่น
 • มีปริมาณเกลือโซเดียมต่ำกว่าสูตรปกติที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
 • มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อผู้ที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ให้คุณค่าพลังงานทางอาหารที่ต่ำ (พลังงาน 91 กิโลแคลอรี)
 • มีการระบุปริมาณสารอาหารต่างๆ ที่ได้รับให้ทราบอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของขนม
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ
 • ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยสภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ