ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากถั่วลิสง

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากถั่วลิสง ” ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ที่ให้โปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการสูง สำหรับคนรักสุขภาพ

รายละเอียด

        “ขนมขบเคี้ยว” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมทั้งในหมู่เด็กและผู้ใหญ่แต่หากรับประทานมากเกินพอดีก็อาจเกิดโทษได้ เนื่องจากปัจจุบันขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์น้อยรวมทั้งมักมีโซเดียมและไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง ฯลฯ

        “ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงจากถั่วลิสง ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยการแปรรูปถั่วลิสงเพื่อทำเป็นขนมขบเคี้ยวด้วยกรรมวิธีนำถั่วลิสงมาผสมแป้ง ผ่านการนึ่ง การอบแห้งและทอดผ่านน้ำมันในปริมาณที่พอดีซึ่งให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อาทิ โปรตีน และไขมันที่ดีต่อร่างกายเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทั่วไป หรือผู้บริโภคที่รักและใส่ใจในสุขภาพ

จุดเด่น
 • มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น โปรตีน และไขมันที่ดีต่อร่างกาย
 • มีสีจากธรรมชาติ ไม่เจือสีสังเคราะห์
 • รับประทานได้ง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าแปรรูป
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้ที่รักสุขภาพ
 • ผู้ป่วยหรือคนอ้วน