1

 

รายละเอียด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัด งาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ในรูปแบบ "เทศกาลนวัตกรรม (Innovation Festival)" ที่เป็นครั้งแรกของประเทศ  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกันผนึกกำลังนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว กับ 250 ผลงานนวัตกรรม จาก 150 หน่วยงาน 


กิจกรรมภายในงาน

  • โซนนิทรรศการ “นวัตกรรมประเทศไทย”  เป็นการจัดแสดง 70 ผลงานนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และ 30 ผลงานนวัตกรรมในโครงการไฮไลท์
  • โซนนิทรรศการ “รางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)”  กับ 100 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม 
  • โซนนิทรรศการ “อาชีพในศตวรรษที่ 21” เสนอทิศทางของอาชีพในอนาคต พร้อมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่
  • โซนนิทรรศการ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)” โดย 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
  • โซนนิทรรศการ “International Innovation” โชว์ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศจาก จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อิสลาเอล มาเลเซีย


วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่  4 – 7 ตุลาคม 2561
ณ.ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา