รายละเอียด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี “60 ปี วช. พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดยภายในงานมีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เสวนาวิชาการ นิทรรศการ และการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

กำหนดการรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ - 22 ตุลาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 0-2579-1370-9 ต่อ 851,854 (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

Facebook : NRCT 5G