1


หลักการและเหตุผล

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมกับบริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร : Research and development on Innovative herbal product” ภายในงานประกอบด้วยงานประชุมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากวิทยากรทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมทั้งงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “CPhi (Convention on Pharmaceutical Ingredient) South East Asia 2019” 


หัวข้อที่น่าสนใจ

  • ผลิตภัณฑ์ด้านสารออกฤทธิ์ในการผลิตยา(APIs) เครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต เครื่องมือการทดลองและวิจัย จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 270+ บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ
  • พาวิเลี่ยนนานาชาติ ได้แก่ จีน อินเดีย กาตาร์ สิงคโปร์ ไต้หวันและประเทศไทย
  • เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาและเภสัชภัณฑ์ กว่า 6,000 รายทั่วเอเชีย
  • เตรียมความพร้อมด้านอุตสาหกรรมยา รับฟังการประชุมนานาชาติสัมมนาเชิงเทคนิคด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยา พร้อมโซนจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
     

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ นักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์


วัน เวลา สถานที่จัดงาน

วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์
 

กำหนดการลงทะเบียน

วันนี้ - 5 มีนาคม 2562