รายละเอียด

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ Phoenixict Co., Ltd. - Sinwattana Crowdfunding จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานต้องเสนอแนวคิดไอเดียการออกแบบโครงงานของท่าน และภายในงานท่านจะได้รับฟัง แพลตฟอร์มรูปแบบการสนับสนุนเงินทุนและ แพลตฟอร์ม Crowdfunding เพื่อที่ท่านสามารถนำไปต่อยอดโครงการของท่านได้ในอนาคต

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.30 น.
ณ ห้องปรชุม M01 ชั้นM สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-0175555 ต่อ 550 (คุณวรรณิตา)
Facebook : National lnnovation Agency