รายละเอียด

ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค (Bangkok CyberTech District) ระบบนิเวศนวัตกรรมแบบเปิดที่สมบูรณ์ที่สุดของเหล่า Startup ในประเทศไทย ศูนย์กลางการพัฒนา Digital technology ย่านนวัตกรรมแห่งนี้ จะสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาเมืองได้อย่างไร มาพบคำตอบกันได้ที่งาน The Future of Bangkok CyberTech District เพื่อนำเสนอแนวทางพัฒนาย่านไซเบอร์เทค

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ True Digital Park ปุณณวิถี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : NIAThailand