ผู้สูงอายุ

รายละเอียด

     CARE EXPO Thailand 2019 “งานแสดงสินค้านานาชาติของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ” เวทีทางการค้าที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการต่อยอดและขยายมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้า เทคโนโลยี รวมถึงแอพพลิเคชั่นและโซลูชั่นต่างๆ ในการบริการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ตลอดจนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีในทุกมิติแม้จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ

วัน เวลา สถานที่

ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 1 ก.ย. 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น.

เจรจาทางการค้าวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562    10.00 – 18.00 น.

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค EH103 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

065 252 9262 (จูน) 
และทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย CARE EXPO Thailand 

www.careexpothailand.com