1

 

รายละเอียด

       วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดงาน "วิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ภายใต้หัวข้อ Engineering for Society : Smart Engineering Smart Life Smart Nation" งานสัมมนาวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพ วิชาการสู่วิศวกรรม ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน และประชาชนทั่วไป เปิดโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจ พร้อมอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 
 

งานนี้เหมาะสำหรับ

 • วิศวกร นักออกแบบ ทุกสาขา
 • ผู้บริหารจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
 • ผู้สนใจแนวคิดใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต
 • ประชาชนทั่วไป
 • นิสิตนักศึกษา ที่สนใจงานวิศวกรรมและนวัตกรรม
   

ความน่าสนใจภายในงาน

 • ประชุมวิชาการเพื่ออัพเดตความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรม
 • เวทีสัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0
 • การประกวดหุ่นยนต์ โดรน แนวสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมของภาคธุรกิจ
 • บ้านปลอดภัยสไตล์อัจฉริยะ Smart and Safety Home 
 • ฯลฯ
   

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2561

ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค ฟอรั่ม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1 
Email : eit@eit.or.th