1

หลักการและเหตุผล

       ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้ง จำกัด ได้จัดงานสัมมนา "ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง" และ แคมป์อบรมเชิงธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอางให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เรียนรู้แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมมุมมองธุรกิจที่น่าสนใจ และโอกาสในการรับคำปรึกษารายธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับคู่ธุรกิจกับช่องทางจำหน่ายชั้นนำ พร้อมโอกาสรับเงินสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจจากธนาคารกสิกรไทยรายละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
 

หัวข้อที่น่าสนใจ

งานสัมมนา "ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง"

 • เจาะลึกทิศทางธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอางปี 2019
 • พลิกธุรกิจให้รุ่งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

แคมป์อบรมเชิงธุรกิจ

 • เสริมแกร่งเพิ่มศักยภาพพัฒนาผลิตภัณพ์ 
 • สร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์
 • กลยุทธิ์ขยายตลาดและจับคู่ธุรกิจกับช่องทางจัดจำหน่ายชั้นนำ
   

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภาคธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง
 2. เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทที่มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจเท่านั้น
 3. เป็นธุรกิจตามกฎหมายไทย เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
 4. มีรายได้ของธุรกิจไม่เกิน 400 ล้านบาท ต่อปี และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
 5. เป็นบริษัทที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร การเงิน และการจัดการระดับหนึ่งที่สามารถนำกลยุทธ์จากโครงการไปปรับปรุงและพัฒนาการผลิตให้เกิดผลได้จริง
   

วัน เวลา สถานที่จัดงาน

งานสัมมนา "ก้าวทันเทรนด์ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง"

 • วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 12.30 – 17.00 น.
 • ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

แคมป์อบรมเชิงลึก

 • วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2562 
 • ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
   

กำหนดการลงทะเบียน 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 21 เมษายน 2562 
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

 • งานสัมมนาฯ          จำกัดจำนวน 400 ท่าน 
 • แคมป์อบรมเชิงลึก  จำกัดจำนวน 100 ท่าน 
   

ติดต่อสอบถาม

K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822