''

รายละเอียด

งานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก (Beyond Beauty ASEAN-Bangkok) จัดโดยสภาอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท อินฟอร์มา (ประเทศฝรั่งเศษ) ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์กลุ่มอุตสาหกรรมความงาม และเครื่องสำอางของประเทศไทย ไปยังกลุ่มผู้ค้าในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงตลาดต่างประเทศ ผ่านทางกิจกรรมการตลาด อาทิเช่น

  • การเจรจาทางธุรกิจกับกลุ่มผู้ซื้อและนักลงทุน มากกว่า 400 ท่าน โดยเน้นกลุ่มการค้าภูมิภาคอาเซียนและตลาดต่างประเทศ
  • เวทีแสดงกิจกรรม สาธิตสินค้าและบริการ (Creativity presentation theater)  
  • การประกวดแข่งขันออกแบบและตกแต่งคิ้ว (Semi-permanent make up competition)
  • สัมมนาวิชาการสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป อาทิเช่น สัมมนาด้านเทคนิคการตลาดและธุรกิจค้าปลีก , สัมนาด้านการผลิตและออกแบบสินค้า

ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรม Roadshow ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ งานบียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก จัดบนพื้นที่แสดงสินค้าขนาด 25,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการจัดประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 ประกอบไปด้วย 6 ประเภทธุรกิจหลักคือ ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง (Beauty & Cosmetics) ผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมและเล็บ (Hair & Nail) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพ (Herbal & Health) โรงงานรับจ้างผลิตและบรรจุภัณฑ์ (OEM & Packaging) ธุรกิจศัลยกรรมเพื่อความงามและผิวพรรณ (Aesthetic & Dermatology) และธุรกิจสปาและสุขภาพ (Spa & Wellness)

วัน เวลา สถานที่

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 18.30 น.
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการจัดประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 094-5452620 (คุณกิ๊ก)
E-mail : sasipimonp@impact.co.th
Website : www.impact.co.th