รายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร... เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยอย่างไรให้สำเร็จ มีการอบรมการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

  • ระดมสมองแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัยกับ อย.
  • พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช / การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
  • การขึ้นทะเบียนและความสำคัญของสารชีวภาพ

วัน และสถานที่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม 2563 ไม่มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
และประกาศรายชื่อภายในวันที่ 22 มกราคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 025797435 ต่อ 3614 (อนงค์ – คุณากร)
Facebook : Agricultural Research Development Agency (ARDA)