รายละเอียด

RISE ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพจากทั่วโลก

สิทธิประโยชน์

  • โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพบบริษัทคู่ค้า นักลงทุน และหน่วยงานรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจ
  • โอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทคู่ค้าในการทำ Pilot project ร่วมกัน
  • โอกาสได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและใช้บริการห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัย ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
  • โอกาสพบปะสตาร์ทอัพจากทั่วโลก
  • RISE ไม่ถือหุ้นสตาร์ทอัพ
  • RISE สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางต่างประเทศบางส่วน
  • RISE มีสิทธิประโยชน์ด้าน IT เช่น cloud credit จาก platform ชั้นนำ
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/RISECorporateInnovation