รายละเอียด

การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง พืชสวน/พืชไร่ฯ “ปลดล็อคนวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อผลผลิตที่ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)” ระหว่าง สวทช. และ สวก.

วัน เวลา สถานที่

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม Grand ballroom โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

กำหนดการส่งแบบตอบรับเข้าร่วม

ภายในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 0-2579-7435 ต่อ 3301-3315

E-mail : bussagorn@arda.or.th , rojanakorn@arda.or.th