รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา สวก. สุดยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ “Smart Farming กุญแจสำคัญ แห่งเกษตรกรรมยุคดิจิทัล”

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย

  • ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Smart Farming กุญแจสําคัญ แห่งเกษตรกรรมยุคดิจิทัล” โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
  • นำเสนอตัวอย่างผลสําเร็จและแชร์ประสบการณ์ของนักเรียนทุนของ สวก. ภายใต้ โครงการทุนปริญญาตรี Smart Farmer
  • นำเสนอผลงานวิจัยของ สวก. จำนวน 15 โครงการ
  • นิทรรศการแสดงความรู้และผลงานวิจัยของ สวก. ไม่น้อยกว่า 10 ผลงานวิจัย
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรในราคาพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ระยะเวลาการรับลงทะเบียน

ภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 งานสัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02 579 7435 ต่อ 3305-3309
Facebook : facebook.com/ardathai