"

รายละเอียด

งานเทศกาลนวัตกรรมเพื่อสังคมใจกลางเมือง ย่านนวัตกรรมบนถนนพระรามสี่ เปิดมุมมองนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมหลากหลายมิติไว้ในงานเดียว จากทุกภาคส่วนของไทยและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ สถาบันศึกษา เอกชน สังคม สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยไว้ในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก คนทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2562
ณ สามย่านมิตรทาวน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : NIA : National Innovation Agency, Thailand