รายละเอียด

พบกับมิติใหม่ของการจัดงานในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) ครั้งแรกของประเทศไทย ที่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของเหล่าสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำของไทย เข้ามาร่วมกันแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศในการจัดงานเสมือนจริงให้ยิ่งใหญ่อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงอัพเดทข้อมูลในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมจากทั่วโลกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้ ภายใต้แนวคิด ‘Innovation in Times of Crisis’

 • การระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตไปแล้วหลายล้านคนทั่วโลก
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) โดยขณะนี้ทั่วโลกเกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกที่รุนแรงมากขึ้น จากผลกระทบจากปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา เช่น มลพิษฝุ่น PM2.5 และสถานการณ์ภัยแล้ง
 • วิกฤตเศรษฐกิจโลก (Economic Crisis) เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะจากการระบาดของโรคโควิด-19 และสงครามการค้า ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างมาก

งานปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรกของประเทศที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ใหม่ด้านนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ และแสดงถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

 • Real Innovation Experience
  มิติใหม่ของการจัดงานรูปแบบเสมือนจริงครั้งแรกของประเทศไทย ให้คุณสามารถเข้าร่วมงาน ผ่านทางออนไลน์และสัมผัสประสบการณ์ใหม่จากสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของไทยที่นำมาใช้จริงภายในงาน รวมถึงอัพเดทข้อมูลในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ภายใต้แนวคิด ‘Innovation in Times of Crisis’
 • Real-time Connection & Data
  มิติใหม่ของการติดต่อเชื่อมโยงกับประชาคมสตาร์ทอัพและนวัตกรรมของไทย สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน และการเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่เกิดขึ้นภายในงาน
 • Real Opportunity
  มิติใหม่ของการสร้างโอกาสสำคัญในการหาพันธมิตรทางธุรกิจในแวดวงสตาร์ทอัพและนวัตกรรม ในรูปแบบ Virtual Marketplace การรับคำปรึกษาทางธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบ Online Business Consulting และการสมัครงานออนไลน์ในรูปแบบ Virtual Job Market

วัน และสถานที่

ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2563
ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ ตลอด 4 วันเต็ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

โทร: 02 - 0175555
E-mail: STxITE2020@nia.or.th
Facebook: NIAThailand