รายละเอียด

บริษัท BOTNOI Group เป็นหนึ่งในบริษัทที่เชี่ยวชาญในการทำ Data Science Chatbot และ AI ให้กับหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดสอนหลักสูตร “Data Science Essential “ ที่เหมาะสำหรับนักศึกษา พนักงานบริษัท และบุคคลที่สนใจ นำสอนโดย ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ที่มีประสบการณ์ทำงานเป็น Data Scientist ในบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ หลักสูตรนี้ สอนสด ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Discord หรือ Zoom เรียนจำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) ตามรายละเอียด ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 Data Analytics
  • ครั้งที่ 2 Machine Learning เบื้องต้น  
  • ครั้งที่ 3 Prediction models
  • ครั้งที่ 4 Trend forecasting
  • ครั้งที่ 5 Customer Segmentation
  • ครั้งที่ 6 Contextual & personalise marketing
  • ครั้งที่ 7 Recommendation system
  • ครั้งที่ 8 Anomaly & Fraud detection

ราคา 5,000 บาท เมื่อเรียนจบจะได้รับ certificate  เริ่มคลาสแรก วันที่ 1 สิงหาคม 2563

วัน และสถานที่

วันที่ 1 สิงหาคม 2563
ณ สอนสดออนไลน์ ผ่าน ZOOM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-mail : admin@botnoigroup.com
Facebook : https://www.facebook.com/botnoigroup/