''

รายละเอียด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Application of Human Factors Engineering (Usability) to Medical Devices” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม IEC 62366 Application of usability engineering to medical devices รวมทั้งศึกษาการจัดทำ Human Factors Engineering Report ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

วัน และสถานที่

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2563
ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada

การรับสมัครลงทะเบียน

- ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/ท่าน
- กรณีมาจากหน่วยงานเดียวกัน

  • 4,500 บาท /2 ท่าน
  • 6,000 บาท /3 ท่าน

จำกัดไม่เกิน 3 ท่าน /หน่วยงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-644-5499 ext.128
E-mail : siripat@tcels.or.th