รายละเอียด

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #7 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง

วัน และสถานที่

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรม Kantary hill จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 25 ตุลาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 091-7135433 (คุณกรองจิตร)
Facebook : padthaibyfoodinnopolis