รายละเอียด

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับบริษัท Sphere8 จัด “International Innovation Matching Program for Innovation-Driven Enterprises (IIM – IDE)” ขึ้น เพื่อต่อยอดให้องค์กรธุรกิจนวัตกรรมที่สนใจแสวงหาหุ้นส่วนกลยุทธ์กับอิสราเอล โดยเน้นไปที่การพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกันในระยะต้นแบบ (Prototype) โครงการนำร่อง (Pilot Project) ไปจนถึงระยะพร้อมออกสู่ตลาดหรือขยายผลเชิงพาณิชย์ (Commercialization)

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-mail : panizara@nia.or.th