1


รายละเอียด


       SPRINT แพลตฟอร์มในการพัฒนาศักยภาพของ Startup ในกลุ่ม Deep Tech ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) , บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , Houston Technology Center (HTC ASIA) Incubator ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Deep Tech Startup ในสหรัฐอเมริกา และ KX Knowledge Exchange for Innovation  ได้จัดงาน "โครงการอบรมการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตให้กับ Deep Tech Startup หรือ Startup" เพื่อเร่งเครื่องสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ในกลุ่ม Industrial IoT & inspection, Healthcare & Medical Device, Advance Materials and Sustainability & Green Technology
 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • โปรแกรมเร่งความเร็ว 3 เดือนสำหรับกลยุทธ์ธุรกิจกลยุทธ์การตลาดการเงิน
 • การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
 • สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
 • โอกาสที่จะเข้าร่วมกับ VC และเครือข่ายการลงทุนของเรา
 • การเข้าถึงพื้นที่ co-working และห้องปฏิบัติการฟรี
 • การทดลองเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
 • ไม่มีส่วนได้เสียจาก บริษัท ที่เข้าร่วมโปรแกรมของเรา
   

คุณสมบัติ

 • ทีมผู้ริเริ่ม / ธุรกิจ / การตลาด (สูงสุด 5 คน)
 • มีทักษะการสื่อสาร / การเขียนภาษาอังกฤษที่ดี
 • การป้องกัน IP ที่เป็นไปได้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
 • สามารถเข้าร่วมโปรแกรมเร่งความเร็วในช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน (ตอนเย็น)
   

กำหนดการ

 • ระยะเวลารับสมัคร : 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2562
 • Bootcamp & Team Matching Event : 8 - 9 มิถุนายน 2562
 • Orientation : 12 มิถุนายน 2562
 • Pitching Camp : 28 สิงหาคม 2562
 • Accelerating program : กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
 • Demo Day : 27 กันยายน 2562 
   

ติดต่อสอบถาม 

คุณปฐมพงษ์ 
เบอร์โทรศัพท์  089-615-4545
Email: sprintaccelerator.th@gmail.com