1


รายละเอียด

      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กลุ่มพันธมิตรยานยนต์ไฟฟ้าไทย (CTEV) และศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้จัดกิจกรรมอาสาและสำรวจความต้องการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ และร่วมแข่งขันนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เช่น รถไฟฟ้าและระบบการขนย้าย อุปกรณ์ติดตาม อุปกรณ์อำนวยความสะดวก เป็นต้น  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้จริงทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแล สำรวจโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ โดยแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปต่อยอดพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จริง รวมถึงได้รับคำแนะนำในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการสร้างต้นแบบนวัตกรรมต่อไป 


งานกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

นักศึกษา นักวิจัย รวมทั้งอาจารย์และผู้ประกอบการที่สนใจ 


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษานักวิจัยอาจารย์ได้สำรวจความต้องการใช้รถไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้สูงอายุในหน้างานจริง
  2. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้สำรวจโอกาสในการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ
  3. เพื่อสร้างกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ให้สังคม 
     

วัน เวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 
 

กำหนดการลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
**ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย**
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-150-9560

Email: thaiev.consortium@gmail.com

Facebook : @CTEVChanel