TechPropose การนำเสนอจากผู้มีเทคโนโลยี

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ข้าวยำปักษ์ใต้ในรูปขนมขบเคี้ยว

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต “ข้าวยำปักษ์ใต้ในรูปขนมขบเคี้ยว” ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวในรูปแบบใหม่ หอม กรอบอร่อย ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ผ่านการทดสอบความพึงพอใจทั้งในผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก นับเป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแปลกใหม่ที่มีโอกาสทางการตลาดสูง

รายละเอียด

        “ข้าวยำปักษ์ใต้” ถือเป็นอาหารท้องถิ่นของภาคใต้ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยเครื่องปรุงหลายชนิด อาทิ มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งป่น พริกแห้งคั่วป่น ผักชนิดต่างๆ ได้แก่ สะตอหั่นฝอย ถั่วงอก ถั่วฝักยาวหั่นฝอย แตงกวา ตะไคร้หั่นฝอย ใบชะพลูหั่นฝอย ส้มโอฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ฯลฯ ข้าวยำปักษ์ใต้จึงนับเป็นหนึ่งในอาหารเพื่อสุขภาพที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ อย่างไรก็ตาม ข้าวยำโดยทั่วไปเป็นอาหารประเภทปรุงสด จึงมีข้อจำกัดในการผลิตจัดจำหน่าย

 

        ผลิตภัณฑ์ “ข้าวยำปักษ์ใต้ในรูปขนมขบเคี้ยว” ได้รับการพัฒนาขึ้น สำหรับรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย และทุกโอกาส โดยมีส่วนผสมของข้าวยำ ได้แก่ ข้าวสวย ตะไคร้ ถั่วฝักยาว ใบมะกรูด มะพร้าวป่น กุ้งแห้ง น้ำบูดู ฯลฯ ผ่านกรรมวิธีผลิตที่คงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้อย่างครบถ้วน มีความหอม กรอบอร่อย และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ขนบขบเคี้ยวในรูปแบบใหม่ที่ให้ประโยชน์และเป็นที่ชื่นชอบทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการตลาดสูงทั้งในและต่างประเทศ

จุดเด่น
 • ข้าวยำปักษ์ใต้ในรูปขนมขบเคี้ยว ที่คงไว้ซึ่งรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มีความหอม กรอบอร่อย และให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

 • กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน และต้นทุนผลิตไม่สูงมาก

 • สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ

 • นวัตกรรมด้านขนมขบเคี้ยวที่มีโอกาสทางการตลาดสูงทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทผู้ผลิตขนมขบเขี้ยวทั้งรายเล็กและรายใหญ่

 • ผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่