TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการ “ผลิตข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง” ที่สามารถคืนรูปด้วยไมโครเวฟ พร้อมรับประทาน หลังการคืนรูปมีคุณภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ ความมันวาว การเกาะตัวของเมล็ดข้าว ความนุ่ม หอมมันอร่อยไม่แตกต่างจากข้าวเหนียวมูนใหม่

รายละเอียด

        “ข้าวเหนียวมูน เป็นขนมหวานของไทยชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมาก แต่อายุการเก็บรักษาสั้น หรือหากเก็บในตู้เย็น เมื่อนำมาอุ่นด้วยไมโครเวฟเนื้อสัมผัสของข้าวจะเปลี่ยนไป เช่น เมล็ดข้าวเกาะกันมากขึ้น เนื้อสัมผัสของข้าวนิ่มเละ เป็นต้น นักวิจัยจึงพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนแช่แข็งแบบใหม่ที่จะทำให้ข้าวเหนียวมูนแช่แข็งหลังอุ่นรับประทานด้วยไมโครเวฟ มีความใกล้เคียงกับข้าวเหนียวมูนก่อนแช่แข็งมากที่สุด

        สูตรและกรรมวิธีการ “ผลิตข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง” โดยมีการปรับปรุงสูตรและกรรมวิธีการผลิตใหม่ ได้ผลิตภัณฑ์เป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแบบที่มูนน้ำกะทิพร้อมข้าวเหนียวตั้งแต่ก่อนการแช่แข็ง และแบบที่ 2 ข้าวเหนียวมูนสำเร็จรูปแบบมูนแยก ซึ่งมีกะทิแยกจากข้าวเหนียวมูนเพื่อใช้สำหรับมูนเพิ่มหลังการอุ่นด้วยไมโครเวฟ ซึ่งทั้ง 2 แบบ ผ่านการทดสอบจากผู้บริโภคแล้วได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ว่ามีความอร่อย การเกาะตัวของเมล็ดข้าวลดลง โดยมีคุณภาพดีกว่าก่อนการพัฒนาอย่างชัดเจน อีกทั้งยังรับประทานสะดวก ให้รสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้น

จุดเด่น
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความใกล้เคียงกับข้าวเหนียวมูนก่อนการแช่แข็ง ทั้งลักษณะความมันวาว ลักษณะเนื้อสัมผัส และการเกาะตัวที่ดีของเมล็ดข้าว

 • สะดวกในการรับประทานเพียงอุ่นด้วยไมโครเวฟ

 • ขั้นตอนการผลิตง่าย

 • สูตรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ จึงสามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • โรงงานอาหารแช่เยือกแข็ง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า

 • ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ