ชุดทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่ายและประหยัด

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธีผลิต ชุดทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่ายและประหยัด ใช้งานง่าย ให้ผลแม่นยำ ในราคาประหยัด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อยๆ เช่น อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตวน้ำ ปลาสวยงาม รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ทั่วไป

รายละเอียด

       “การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า นับเป็นกิจกรรมที่สําคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพของแหล่งน้ำในปัจจุบัน  ปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  โดยผลจากการตรวจสอบคุณภาพจะนำไปสู่การวางแผนจัดการคุณภาพ แก้ไข ป้องกันมลพิษทางน้ำได้ทันท่วงทีก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำทั้งคนและสัตว์  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทำได้หลายวิธี ทั้งที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากนักซึ่งเสียค่าใช้จ่ายต่ำ จนไปถึงการใช้เทคนิค /เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วย 

       “ชุดทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่ายและประหยัด ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อลดขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่ปกติค่อนข้างมีความยุ่งยากซับซ้อน ให้สะดวกและง่ายขึ้น ในราคาไม่แพง อีกทั้งยังมีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ช่วยให้ผู้ที่ต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อยๆ สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนผลิตมากนัก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลาสวยงาม รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มและน้ำใช้ทั่วไปได้  ชุดทดสอบสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำได้ 14 รายการ ประกอบด้วย pH, GH, pHและGH สําหรับปลาสวยงาม, ความเป็นด่าง, ความกระด้าง, ออกซิเจนที่ละลายน้ำ, แอมโมเนีย, คลอรีน, แคลเซียม, แมกนีเซียม, ซัลไฟด์,  ไนไตรต และฟอสเฟต

จุดเด่น
 • ใช้งานง่าย คำนวณง่าย 
 • ให้ผลเที่ยงตรง แม่นยำ
 • ใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
 • ราคาประหยัด 
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

Screen Shot 2559-10-06 at 09.06.23.png

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดทดสอบคุณภาพน้ำ
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ผู้ประกอบการด้านการตรวจวัดค่าต่างๆ ของน้ำ 
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรม
 • ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำแบบสวยงาม
 • สถาบัน หน่วยงานด้านการวัดคุณภาพน้ำ และมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • บุคคลทั่วไป 
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง