ชุดผลิตภัณฑ์การบำรุงผิวจากการอบร่ำ

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 • มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       กรรมวิธีการผลิต“ผลิตภัณฑ์การบำรุงผิวจากการอบร่ำ” ใช้กระบวนการอบร่ำตามภูมิปัญญาไทยมาทำให้เกิดกลิ่นในเครื่องสำอาง โดยกลิ่นที่ได้มาจากสมุนไพรไทยเป็นหลัก ซึ่งมีกลิ่นหอมชื่นใจละมุนละไม สามารถทดแทนการใช้น้ำหอม ทำให้ผู้แพ้น้ำหอมสามารถใช้ได้

รายละเอียด

       การทำเครื่องหอมไทยด้วยวิธีอบร่ำ เป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาช้านาน และกลิ่นหอมที่ได้มากจากสมุนไพรไทย ซึ่งทำให้กลิ่นมีความเป็นเอกลักษณ์ กลิ่นที่ได้มีความหอมละมุนละไมและยังเป็นกลิ่นที่ผู้คนพึ่งพอใจ ดังนั้นการทำเครื่องหอมไทยจึงมีการอนุรักษ์จนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และมีการนำมาประยุกต์ใช้ทำเครื่องประทินผิวจนถึงตอนนี้
       “ชุดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากการอบร่ำ” เป็นการนำภูมิปัญญาของคนไทยในการทำให้มีกลิ่นหอมมาประยุกต์ใช้กับการทำกลิ่นหอมให้เครื่องประทินผิว และเครื่องสำอางในปัจจุบันโดยใช้สมุนไทยเป็นวัตถุดิบหลักในการทำให้มีกลิ่นหอม ซึ่งเหมาะกับการนำมาใช้ผลิตเครื่องสำอางให้กับผู้ที่แพ้น้ำหอมเคมี

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • นักท่องเที่ยว
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
 • ผู้ที่แพ้สารเคมี