TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบพกพา

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบพกพา” ใช้งานง่าย มีความแม่นยำสูง ทราบผลได้ทันที สะดวกต่อการพกพา เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้

รายละเอียด

        “คลอรีน (Chlorine)” คือ สารเคมีที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น และในสระว่ายน้ำ คลอรีนสามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สลายตัวเร็ว แต่ถ้าใช้ในปริมาณมาก จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะต่างๆและอาจเสียชีวิตได้  โดยทั่วไปการตรวจหาปริมาณคลอรีนมีหลากหลายวิธี เช่น การใช้สเปกโทเมตรี โครมาโทกราฟีซึ่งให้ผลแม่นยำ แต่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง

       “ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบพกพา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นให้ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว สามารถทราบผลได้ทันที โดยใน 1 ชุด มี 3 รูปแบบ ได้แก่

        1.เครื่องอ่านค่าความเข้มข้นคลอรีนที่มีความแม่นยำสูง อ่านค่าจากกระจกขนาดเล็กที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามความเข้มข้นของคลอรีน สามารถระบุค่าความข้นของคลอรีนได้ในหน่วย ppm

        2. รูปแบบปากกา วัดค่าความเข้มข้นของคลอรีนโดยการ จุ่มตัวเครื่องลงในตัวอย่างที่ต้องการวัด เช่น น้ำและอาหาร เป็นต้น

        3. รูปแบบนาฬิกาข้อมือ โดยใช้แผ่นวัดค่าความเข้มข้นที่เปลี่ยนสีตามความเข้มข้นของคลอรีน  มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ใช้วัดค่าในสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากคลอรีนที่มากเกินไป

        ชุดอุปกรณ์ดังกล่าว สามารถตรวจวัดคลอรีนในน้ำประปาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ เครื่องฟอกหนัง ฯลฯ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดระยะเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถตรวจวัดได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ

 

 

จุดเด่น
 • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ราคาถูก
 • มีความแม่นยำสูง
 • นำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมฟอกสี
 • อุตสาหกรรมการบำบัดของเสีย
 • การอุปโภคบริโภคน้ำ (การทำน้ำประปา น้ำดื่ม สระว่ายน้ำ)
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • อุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
 • บริษัทเคมีเกษตรต่างๆ