ชุดเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีความรู้ความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรม ต้องการพัฒนาตนเอง อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษาไทย
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       การออกแบบและพัฒนา “ชุดเรียนรู้การเขียนโปรแกรม” ที่ช่วยด้านการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมให้เหมาะกับทุกช่วงอายุ ใช้งานง่าย เรียนสนุก เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริง

รายละเอียด

       ในยุคดิจิตอล การสร้างและพัฒนาโปรแกรมต่างๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและจัดการระบบต่างๆ พร้อมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โปรแกรมเมอร์จึงมีความสำคัญ ผู้คนเริ่มให้ความสนใจและต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะของตนเอง แต่ด้วยการเรียนรู้ที่ ราคาแพง และคอร์สส่วนใหญ่เปิดสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก

       “ชุดเรียนรู้การเขียนโปรแกรม” ได้รับการคิดค้นพัฒนาให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วัยเด็ก-วัยผู้ใหญ่ ช่วยเสริมสร้างทักษะที่ดี และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย ชุดเรียนรู้การเขียนโปรแกรมทั้ง 3 แบบ มีดังนี้

 • Buzz Robot : หุ่นยนต์สอนเด็กเขียนโปรแกรม และสอนภาษาอังกฤษ
 • Code Kids   : คอร์สออนไลน์สำหรับเด็กอายุ 8-13 ปี
 • Kidde Code : คอร์สออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป
จุดเด่น
 • เรียนง่าย สนุก มีความคุ้มค่า สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง 
 • เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
 • เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง และเสริมสร้างรายได้
 • พัฒนาจากทีมโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมและเข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจ Digital marketing
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • Buzz Robot   : ผู้ปกครองที่อยากให้ลูกเขียนโปรแกรมได้ และพูดภาษาอังกฤษได้ 
 • Code Kids     : ผู้ปกครองที่มีบุตรอายุ 8-13 ปี ที่ต้องการให้ลูกเขียนโปรแกรม
 • Kiddee Code : คนทั่วไปที่อยากเรียนเขียนโปรแกรม ด้วยระยะเวลาที่ง่าย และสนุก