TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ช้อนอัจฉริยะบอกความเค็มผ่านมือถือ

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมพัฒนาต่อยอดกับผู้สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “ช้อนอัจฉริยะบอกความเค็มผ่านมือถือ” ใช้ตรวจวัดหาปริมาณเกลือในอาหารเหลวที่รับประทาน สามารถบ่งบอกปริมาณเกลือที่มีอยู่ในอาหารที่รับประทาน พร้อมรายงานผลหรือแจ้งเตือนแบบ Real time ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ช่วยควบคุมการรับประทานเกลือสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคไต

รายละเอียด

        “การบริโภคอาหารรสเค็ม” เป็นสาเหตุสำคัญของโรคความดันโลหิตสูงและโรคไต จากการที่ร่างกายได้รับปริมาณเกลือหรือโซเดียมสูง จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคเกลือสูงกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวัน (ไม่เกิน 5 กรัม) ถึง 2 เท่า ทำให้คนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตและโรคไตสูงถึง 1 ใน 4 ของวัยผู้ใหญ่ หรือจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนและ 7 ล้านคนตามลำดับ

        “ช้อนอัจฉริยะบอกความเค็มผ่านมือถือ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นสำหรับตรวจวัดความเค็มในอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวก่อนการบริโภค โดยสามารถบ่งบอกปริมาณเกลือที่มีอยู่ในอาหารได้ ช่วยควบคุมการรับประทานเกลือสำหรับผู้ป่วยหรือผู้บริโภคทั่วไป ทำให้ลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากความเค็มได้ อุปกรณ์มีลักษณะและการใช้งานเหมือนกับช้อนตักอาหารทั่วไป  สะดวกและง่ายต่อการใช้งานสามารถตรวจวัดและบ่งบอกค่าปริมาณเกลือที่อยู่ในของเหลวเป็นหน่วยมิลลิกรัม ตั้งแต่ 1 มิลลิกรัม ถึง 3,000 มิลลิกรัม พร้อมส่งข้อมูลที่ได้แบบ real time ไปยังอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เพื่อรายงานผลได้ นับเป็นนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคไตและความดันโลหิตสูง รวมถึงผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการควบคุมหรือจำกัดการบริโภคเกลือให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม และช่วยให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

วิธีใช้งานช้อนอัจฉริยะ

 

จุดเด่น
 • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
 • ตรวจวัดเกลือแบบ real time ให้ผลการวิเคราะห์รวดเร็วน้อยกว่า 5 วินาที
 • ทำงานเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือหรือสมาร์ทโฟนทุกระบบได้โดยตรง
 • บอกปริมาณเกลือเป็นหน่วยมิลลิกรัม
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

Capture_1.PNG

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดทดสอบทางการแพทย์ หรือชุดตรวจวัดสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ
 • อุตสาหกรรมอาหารที่ต้องตรวจวัดความเค็ม
 • ผู้ผลิตจัดจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อการตรวจวัดความเค็มในบ่อเลี้ยงแบบออนไลน์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยที่ต้องการคุมปริมาณเกลือเช่น ผู้ป่วยโรคไตหรือโรคความดันโลหิตสูง
 • บุคคลทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ
 • พ่อครัว/แม่ครัว ที่ต้องการคุมรสชาติความเค็มให้แม่นยำ
 • เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ