TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

ซีเมนต์ชนิดโปร่งแสงเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีผลิต  ซีเมนต์ชนิดโปร่งแสง วัสดุคล้ายปูนซีเมนต์ที่ผสมผสานวัสดุพิเศษ ใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ กระจก บล็อกแก้ว  ใช้เป็นวัสดุตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติเศษ น้ำหนักเบา ทนทานต่อสภาพแวดล้อม รับแรงอัดได้สูง ผิวมันวาว แต่ไม่นำความร้อน เปลี่ยนสีสันเองได้ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเรืองแสงในตอนกลางคืนได้

รายละเอียด

       “ซีเมนต์โปร่งแสง” เป็นนวัตกรรมด้านวัสดุตกแต่งสำหรับสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยและสำนักงาน  โดยวัสดุมีลักษณะคล้ายปูนซีเมนต์ที่ผสมผสานวัสดุพิเศษ  ใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ กระจก บล็อกแก้ว  เพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่งภายในหรือนอกอาคาร  สามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบและสีสัน   มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง น้ำหนักเบา  กำลังรับแรงอัดสูง ผิวมันวาว ทึบน้ำ มีคุณสมบัติที่แสงแดดสามารถผ่านได้แต่ไม่นำความร้อน ช่วยเติมความสว่างภายในอาคาร ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ขณะที่ระดับความสว่างแตกต่างกันไปตามความเข้มของแสงระหว่างวัน ส่วนตอนกลางคืนแสงไฟภายในอาคารสามารถส่องทะลุผนังออกมาได้ เปลี่ยนอาคารธรรมดาให้ดูเหมือนว่าจะเรืองแสงได้

       เทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผสมผสานองค์ความรู้จากหลากหลายสาขา ทั้งด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม วัสดุศาสตร์ การตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะช่วยเติมสีสันให้ผนังสวยงาม มีสไตล์ ยังสามารถผลิตเป็นวัสดุตกแต่งและวัสดุใช้สอยอื่นๆ ได้อีกจำนวนมาก เช่น โคมไฟ โต๊ะ เก้าอี้ ฉากกั้นห้อง รั้ว ฯลฯ  นับเป็นอีกทางเลือกของการใช้วัสดุตกแต่งที่แปลกใหม่ ทันสมัย ให้ประโยชน์ และมีแนวคิดด้านการรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
 • นวัตกรรมด้านวัสดุตกแต่งที่มีคุณสมบัติพิเศษ น้ำหนักเบา ทนทานต่อสภาพแวดล้อม รับแรงอัดได้สูง ผิวมันวาว ป้องกันแสงแดดและเปลี่ยนสีเองได้ รวมทั้งเรืองแสงในตอนกลางคืนได้ด้วย 
 • ช่วยเติมความสว่างภายในอาคาร  ลดการใช้พลังงานช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า 
 • สามารถผลิตเป็นวัสดุตกแต่งและวัสดุใช้สอยอื่นๆ ได้อีกจำนวนมาก เช่น โคมไฟ โต๊ะ เก้าอี้ ฉากกั้นห้อง รั้ว ฯลฯ  
 • เป็นอีกทางเลือกของการใช้วัสดุตกแต่งที่แปลกใหม่ ทันสมัย และมีแนวคิดที่รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม 
 • ต้นทุนแข่งขันได้ และมีขีดความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง
 • ผู้ต้องการสร้างผลผลิตแนวใหม่ เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และตกแต่ง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง
 • ผู้ต้องการสร้างผลผลิตแนวใหม่ เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และตกแต่ง