ด้ายจากเส้นใยผักตบชวา

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์
 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีการผลิต “เส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวา”  ซึ่งเป็นด้ายจากธรรมชาติ ให้คุณสมบัติเส้นด้ายที่มีความเรียบ นุ่ม เบาสบาย และระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม เหมาะแก่การนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ  กระบวนการผลิตง่ายไม่ซับซ้อน และตอบโจทย์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

        “ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ” เป็นเทรนแฟชั่นที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากกระแสความสนใจเรื่องการรักษ์โลกซึ่งนับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนต่างตระหนักและให้ความสนใจมากขึ้นซึ่งรวมถึงในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

        “เส้นด้ายธรรมชาติจากเส้นใยผักตบชวา”  ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นจากผักตบชวาซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่โตไวและพบหาได้ง่ายตามท้องถิ่น ทำให้สามารถผลิตเส้นด้ายธรรมชาติได้ในปริมาณมาก ต้นทุนในการผลิตต่ำ และง่ายต่อการจัดการ นอกจากนี้กรรมวิธีในผลิตก็ปราศจากการใช้สารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะนำลำต้นผักตบชวามาแยกสกัดเส้ยใยด้วยวิธีทางกล ซึ่งเส้นด้ายที่ได้จากผักตบชวาจะมีน้ำหนักเบาและดูดความชื้นได้ดี เมื่อนำมาผสมกับฝ้าย ปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำไปผลิตเป็นผ้า จะให้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติเรียบ นุ่ม เบาสบาย ระบายความร้อนได้ดี เหมาะแก่การใช้ทำเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของคนไทยและต่างประเทศ
 

จุดเด่น
 • สามารถผลิตเส้นด้ายธรรมชาติได้ในปริมาณมาก ต้นทุนในการผลิตต่ำ และง่ายต่อการจัดการ

 • กรรมวิธีในผลิตก็ปราศจากการใช้สารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 • เส้นด้ายมีน้ำหนักเบาและดูดความชื้นได้ดี ให้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติเรียบ นุ่ม เบาสบาย ระบายความร้อนได้ดี

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
ด้าย

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นด้ายและสิ่งทอ

 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้า

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้บริโภคที่แพ้เนื้อผ้าหรือเส้นด้ายที่มีใช้สารเคมีในการผลิต

 • ผุู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

 • ผู้บริโภคทั่วไป