ตำรับสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่สมัคร
 2. มีแหล่งผลิต พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือร่วมพัฒนาต่อยอด
 3. มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
 4. มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้หรือร่วมพัฒนาต่อยอด
 5. มีทีมงานวิจัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการพัฒนาต่อยอดร่วมกัน
 6. หากเป็นนักวิจัยต้องมีความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านสมุนไพรและมีความชำนาญในห้องปฏิบัติ 
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ตำรับสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการแล้ว

รายละเอียด

        โรคเบาหวานจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable diseases : NCDs) โดยโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การรับประทานอาหาร การไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น ในประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป กว่า 500,000 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในจำนวนผู้ป่วยเหล่านี้จะมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน ประมาณ 15,000 ราย ปัจจุบันการรักษาจะเป็นรักษาตามอาการร่วมกับการควบคุมอาหาร ต้องใช้ยาในการรักษาที่นำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ

        “ตำรับยาสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาวะของคนที่เป็นโรคเบาหวาน ช่วยลดปริมาณการใช้ยาแผนปัจจุบันได้ ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ผ่านการทดสอบการออกฤทธิ์ในระดับห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ด้าน คือ ฤทธิ์การเสริมภูมิคุ้มกัน ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ฤทธิ์การยับยั้งซัลเฟตออกซิเดส
ฤทธิ์การช่วยควบคุมภาวะเบาหวาน ฤทธิ์การต่อต้านอนุมูลอิสระ และ ปัจจุบันผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยแล้ว สามารถจดทะเบียนเป็นอาหารเสริมได้ มีความปลอดภัยสูง รับประทานต่อเนื่องได้โดยไม่มีอันตราย ช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในประเทศ

จุดเด่น
 • ผลิตจากสมุนไพรไทย 100%
 • ผ่านการทดสอบด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแล้ว
 • รับประทานต่อเนื่องได้โดยไม่มีอันตราย
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทยาสมุนไพร
 • บริษัทยาหรืออาหารเสริม
 • ผู้ที่สนใจ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน