ตู้ยาสามัญประจำบ้านอัจฉริยะ (Automatic Medicine)

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดนวัตกรรมให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “ตู้ยาสามัญประจำบ้านอัจฉริยะ” ตู้ยาสามัญประจำบ้านในรูปแบบใหม่ ตั้งเวลาและสั่งจ่ายยาได้ผ่าน smartphone ลดปัญหาการจัดยาผิดพลาดหรือหลงลืมการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง

 

รายละเอียด

        “ตู้ยาสามัญประจำบ้าน” คลังโอสถขนาดย่อมที่ทุกครัวเรือนควรมีในการใช้ดูแลตนเองจากอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม เรามักพบปัญหาจากการใช้ยา เช่น ปัญหาการจัดยารับประทานด้วยตนเองที่ผิดพลาด หรือหลงลืมการรับประทานยาตามแพทย์สั่ง 

        “ตู้ยาสามัญประจำบ้านอัจฉริยะ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับประทานยาชนิดต่างๆ เป็นประจำ ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดยารับประทาน และการหลงลืมการรับประทานยาตามช่วงเวลา อุปกรณ์มีขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่าย สั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ Smartphone จ่ายยาได้อย่างแม่นยำตรงตามชนิดและจำนวนยาที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับตามคำสั่งของแพทย์ สามารถตั้งเวลาจ่ายยาในการรับประทานยาแต่ละครั้งตามช่วงเวลาที่แพทย์กำหนด และสั่งงานผ่านระบบได้ในระยะไกล อีกทั้งมีกลไกการทำงานไม่ซับซ้อน

จุดเด่น
 • จ่ายยาได้อย่างแม่นยำตามชนิดและจำนวนยาที่ผู้ใช้ต้องการ
 • สามารถตั้งเวลาจ่ายยาในการรับประทานยาตามช่วงเวลาที่แพทย์กำหนด
 • ใช้งานง่าย smart phone
 • ช่วยลดปัญหาการรับประทานยาผิดพลาด/คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาเป็นประจำ
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ร้านขายยา
 • ผู้บริโภคทั่วไป