ต้องการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

กำลังออนไลน์
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

คุยกันครับ เราทำได้ครับ

การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
ประเภทความต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดความต้องการ

ต้องการผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่  เครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจน้ำตาล แผ่นตรวจน้ำตาล เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คนไทยสามารถผลิตเองได้ ถ้าได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และแบ่งปันผลประโยชน์ให้ลงตัว

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์
สถาปัตยกรรม / การออกแบบ
อาหาร / โภชนาการ
สาขาอื่นๆ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

คุยกันครับ เราทำได้ครับ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
สุรวุฒิ ตาบทิพย์วัฒนา
หน่วยงาน / บริษัท
บจก.เบลเมกส์ไทย
ตำแหน่งงาน
ผู้บริหาร และ ฝ่ายหาผลิตภัณท์ใหม่
ที่อยู่
15/117 ม.3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล
อำเภอ / เขต
ศรีราชา
จังหวัด
ชลบุรี
ลักษณะอุตสาหกรรม
อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เครื่องมือดูแลสุขภาพ
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
6000000
จำนวนพนักงาน (คน)
35
การตอบรับ

* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้ (สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)